Описание:

 • Децата учат музика чрез програмиране
 • Чрез разнообразни комбинации от кодиращи карти децата могат да композират любимата си музика или дори да създават своя собствена такава!

Съдържание на пакета:

 • 32 кодиращи блока (музикална функция) от “До” до “Си”, на 2 октави
 • 10 мелодични блока

Препоръчва се за:

 • деца от 3 до 9 години
 • дейности свързани с
  • музика
  • компютърното моделиране
  • STE(A)M

Ресурси:

Софтуер:

Гаранция

24 месеца

Производител

MatataLAB

Материали

Пластмаса и електроника