Време е да изследвате! Matatalab за домашна употреба (Coding Robot Set) позволява на децата да поставят цветни кодиращи блокове върху безжично свързаното табло за управление, докато командната кула изпраща команди за управление на MatataBot.

Защо този комплект е подходящ за децата:

 • Практическото обучение е един от най-добрите начини за обучение на деца от 3-12 години.
 • Предпазва очите – устройството няма дисплей.
 • Предоставя възможност за изграждане на междупредметни връзки.
 • Различни цвето за различните команди – посока, число, цикъл.

Чрез безплатните учебни ресурси на Matatalab, създадени от STE(A) образователни експерти, децата ще научат повече за математиката и науката.

Описание:
 • Не е необходим предварител опит за използване от децата или родителите.
 • Лесни за използване блокове за кодиране, предназначени за развиване на креативност
 • Отлични дейности, създадени от STEAM образователни експерти

Съдържание на пакета:

 • 1 робот и дъска
 • 46 кодиращи блока
 • 2 книги с истории и 1 книги за игри
 • 2 карти и други

Препоръчва се за:

 • деца от 3 до 12 години
 • дейности свързани с
  • дейности заложени в учебната програма
  • STE(A)M

Ресурси:

Софтуер:

 

Гаранция

24 месеца

Производител

MatataLAB

Материали

Пластмаса и електроника