Време е да изследвате! Matatalab за напреднали позволява на децата да поставят цветни кодиращи блокове върху безжично свързаното табло за управление, докато командната кула изпраща команди за управление на MatataBot.

Защо този комплект е подходящ за децата:

 • Практическото обучение е един от най-добрите начини за обучение на деца от 3-12 години.
 • Предпазва очите – устройството няма дисплей.
 • Предоставя възможност за изграждане на междупредметни връзки.
 • Различни цвето за различните команди – посока, число, цикъл.

Чрез безплатните учебни ресурси на Matatalab, създадени от STE(A) образователни експерти, децата ще научат повече за математиката и науката.

Описание:
 • Не е необходим предварител опит за използване от децата или родителите.
 • Лесни за използване блокове за кодиране, предназначени за развиване на креативност
 • Отлични дейности, създадени от STEAM образователни експерти

Препоръчва се за:

 • деца от 3 до 12 години
 • дейности свързани с
  • дейности заложени в учебната програма
  • STE(A)M

Ресурси:

Софтуер:

 

 

Гаранция

24 месеца

Производител

MatataLAB

Материали

Пластмаса и електроника