Описание:

 • Допълнителен комплект с плочки за програмиране за робота KUBO

Съдържание:

 • Комплектът включва:
  • 6 x плочки с променливи
  • 2 х присвояване на стойност
  • 2 х плочки за инкрементиране на променлива
  • 2 х плочки за декрементиране на променлива
  • 1 х плочка за по-голямо (>)
  • 1 х плочка за по-малко (<)
  • 2 х плочки с условие „Ако“ (if)
  • 2 x плочки за бинарни условия „Вярно/Грешно“ (True/False)
  • 3 х комплекта със събития (12 х плочки „Събития“)
  • 2 х плочки за завои с 15 градуса
  • 2 х комплекта с плочки за промяна на скоростта
  • 1 х плочка за присвояване на стойност 0
  • 1 х НАЧАЛО и КРАЙ на функция за генериране на случайни числа „Различни“ (Random)
  • 3 x модулатора
 • ВАЖНО:
  • Комплектът НЕ включва роботът KUBO
  • Това е допълнителен комплект, който разширява възможностите на основния комплект
Гаранция

12 месеца