Описание:

 • В комплекта има включени маркери, с които децата могат да програмират робота да рисува различни неща
 • Картите имат в себе си допълнителни елемтни, които позволяват на mTiny да взаимодейства с тях
 • Роботът “mTiny” може да изразява над 10 емоции и да издава повече от 300 звука
 • Комплектът “mTiny Откривател” включва робот mTiny, писалка за програмиране, блокчета за програмриане, интерактивни карти, маркери, маски за робота, кабел за зареждане

Съдържание:

 • Комплектът “mTiny Откривател” включва:
  • Робот “mTiny”
  • писалка за програмиране
  • блокчета за програмриане
  • интерактивни карти
  • маркери
  • маски за робота
  • кабел за зареждане
Гаранция

12 месеца