Описание:

 • Цветните карти за дейности и подреждащите се кубчета “MathLink” се комбинират, за да развият различни основни изчислителни умения:
  • Моделиране и последователност
  • Сортиране и групиране
  • Събиране, изваждане и умножение
  • Разпознаване на размера
  • Разпознаване на цветовете
  • Поръчване
  • Измерване
 • Визуално привлекателните карти осигуряват ангажиращи и практически дейности, за да поддържат интереса на учениците
 • Наборът от дейности включва:
  • 15 двустранни карти за дейност
  • 100 кубчета MathLink в десет цвята
 • Кубчетата са с размери 2 см
 • Разполага с многоезична опаковка и ръководство за дейности (съдържащо допълнителни идеи за дейност)
Гаранция

12 месеца