Описание:

  • Коди и Пикси могат да обяснят.
  • Те показват на играчите, че всички поредици от действия – от ставане от леглото, обличане и бягане се извършват по логически модел, точно както с компютър.
  • В три игри, които се надграждат една върху друга, децата създават разбираема последователност от дейности.
  • Кой може да създаде свой собствен алгоритъм с индивидуални действия?

Съдържание:

  • 1 бр. Игрална дъска.
  • 40 бр. Карти.
  • 2 бр. Фигури Коди и Пикси.
Гаранция

6 месеца

Материал

Картон и дърво

Размери

26 х 26 см.