Описание:

 • Този комплект съдържа оборудване и ресурси за научни експерименти върху въздействието на механичните сили.
 • Различните ефекти на силите се изследват в редица опити, които позволяват да се направят изводи за техническото им приложение.

Комплектът дава възможност за 16 експеримента върху следните теми:

 • сили и товари;
 • деформация под действието на силите;
 • ускорение под действието на силите;
 • намаляване на скоростта;
 • отклонение на силите;
 • измерване на силите;
 • дърпане по наклон и ползите от него;
 • принцип и употреба на лостовете;
 • пренасочване на сили и спестяване на усилия;
 • движение и инерция;
 • сила на триене;
 • равномерно или ускорено, бързо или бавно движение.

Още:

 • Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от пети до осми клас (11-14 годишни).
 • Към комплекта се предлага наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа.
Размери

53 х 40 х 15

Възрастова група

11+ г.

Гаранция

2 години