Описание:

 • Предназначен за работа с цял клас
 • Изработен е в Европа от здрав и издръжлив материал
 • Позволява употребата му 20 години
 • Този комплект съдържа оборудване и ресурси, необходими за изучаване на основни физични закони:
  • Първият закон на Нютон
  • Законът на Хук
  •  Закон за лоста на Архимед
  •  Златното правило на механиката
 • Възможност за свързване с математика:
  • използване на подходящи за възрастта статистически данни
  •  тестване на пропорционални корелации
  • събиране на вектори на припокриващи се сили
  • запознаване с ъглите и техните функции
 • Могат да се извършат 14 експеримента върху следните теми
  • използване на динамометрите (силомерите)
  • ускорение, гравитация, тегло
  • добавяне и изваждане на сили
  • законът на Хук
  • център на тежестта и равновесието
  • закон за лостовете
  • динамично и статично триене
  • сили при наклонена равнина
  • видове деформации
  • златното правило на механиката: подвижни и неподвижни макари, полиспасти
  • измерване на ефективността при наклонена равнина
 • Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от осми до дванадесети клас
 • Към комплекта се осигурява наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа

Съдържание:

 • 1 бр. голям комплект “Механика”.
Гаранция

12 месеца

Размери

53 х 40 х 15 см