Описание:

  • Цветни, издръжливи, взаимосвързани кубчета – идеални за изследване и сравняване на дроби
  • Децата учат, като изграждат прости, графични математически модели, които ясно демонстрират връзката между дробите
  • Комплектът от 51 кубчета може да се използва самостоятелно
Гаранция

12 месеца