Доставка:

 • Комплектът се изготвя по поръчка
 • Срок за доставка 45 работни дни

Учебен комплект за 5. клас “Вещества и техните свойства”:

 • Наборът е предназначен за 17 опита
 • Разработен съгласно новата учебна програма за Човекът и природата в 5. клас!
 • Теми:
  • Получаване и характеризиране на смеси. (2 експеримента)
  • Разделяне на смеси. (2 експеримента)
  • Получаване на кислород и изследване на свойствата му. (2 експеримента)
  • Получаване на въглероден диоксид и изследване на свойствата му. (5 експеримента)
  • Изследване разтворимостта на вещества във вода. (3 експеримента)
  • Пречистване на замърсени води (3 експеримента)
 • Към всеки комплект са предвидени и описани в книжка по няколко задачи за изпълнение, съобразени с новите учебни програми.
 • Наборът съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения.

Учебен комплект за 6. клас – базови упражнения:

 • Наборът е предназначен за 6 опита
 • Разработен съгласно новата учебна програма за Човекът и природата в 6. клас!
 • Наборът съдържа необходимите химикали, стъклария, книжка с опити и указания за извършване на упражнения по следните теми:
  • Признаци за протичане на химични реакции.
  • Получаване на кислород, водород и изследване на свойствата им.
  • Комплектът е поместен в удобна за работа и съхранение кутия.

Учебен комплект за 7. клас – базови упражнения:

 • Наборът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 • Предвиден за индивидуална работа
 • Реактивите са в опаковки по 50 и 100 мл.
 • Съдържание:
  • Предупредителни знаци за опасни свойства на веществата
  • Безопасност в химическата лаборатория
  • Разпознаване на киселини и основи
  • Неутрализация
  • Водороден показател и киселинност
  • Свойства на солната киселина

Учебен комплект за 8. клас – базови упражнения:

 • Наборът е предназначен за 6 опита
 • Комплектът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 • Теми:
  • Съединения на калция
  • Съединения на сярата
  • Свойства на алуминия
  • Водни разтвори на киселини, основи и соли
  • Активност на металите

Учебен комплект за 8. клас – упражнения за напреднали:

 • Наборът е предназначен за 5 опита
 • Комплектът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 • Теми:
  • Съединения на калция
  • Съединения на сярата
  • Свойства на алуминия
  • Активност на металите

Учебен комплект за 8. клас – учителски:

 • Наборът е предназначен за 7 опита
 • Комплектът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 •  Теми:
  • Съединения на елементите от IIА група на периодичната система
  • Съединения на сярата
  • Свойства на алуминия

Учебен комплект за 9. клас – базови упражнения:

 • Наборът е предназначен за 21 опита
 • Комплектът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 • Теми:
  • Съединения на въглерода
  • Откриване на алкохоли и фенол
  • Доказване на алдехиди и кетони
  • Свойства на органичните киселини
  • Сравнително изследване на сапуни и синтетични миещи средства
  • Свойства на въглехидратите и доказването им в хранителни продукти
  • Свойства на белтъци

Учебен комплект за 9. клас – учителски:

 • Наборът е предназначен за 5 опита
 • Комплектът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения
 • Теми:
  • Доказване на ненаситени въглеводороди
  • Взаимодействие на сярна киселина и глюкоза
  • Получаване на сребърно огледало
  • Свойства на амините
Гаранция

12 месеца