Описание:

 • С този комплект учениците могат да изследват обичайни експерименти като електроскопа „Златна пластина“, положителни и отрицателни заряди, изолатори и проводници и закона на Кулон.

Съдържание:

 • Проучване на електростатичното зареждане с помощта на пръчки и дрехи.
 • Преместване на заряда върху обект.
 • Има ли повече от един вид заряд.
 • Сравняване на магнитни и електростатични сили.
 • Електроскопът.
 • Проводници срещу изолатори.
 • Зареждане на предмети чрез индукция и проводимост.
 • Електрофор на Волта.
 • Закон на Кулон.
 • Експериментът с ледена кофа на Фарадей.
Гаранция

24 месеца