Описание:

 • Изучавайте електроника и започнете с програмиране в класната стая стъпка по стъпка – не е необходим предходен опит!
 • Въведете учениците в прогимназиален етап в основите на програмиране, кодиране и електроника, в т.ч. електричен ток, напрежение и дигитална логика
 • Не са необходими предишни познания или опит, тъй като комплектите Ви превеждат стъпка по стъпка
 • Уроците и проектите могат да бъдат проведени със скорост, съобразно възможностите на Вашите ученици, позволявайки на всеки ученик да учи и открива със собствено темпо
 • Може да интегрирате комплекта към учебната програма към предмети като физика и химия
 • Има достатъчно съдържание за цялта учебна година, така че Вашите ученици имат възможността да добият познания и увереност в програмирането и електрониката, като паралелно с това усвояват необходими умения за 21. век като работа в екип и разрешаване на проблеми

Съдържание:

 • Arduino Starter Kit съдържа целия хардуер и софтуер, необходим за работата и обучението на  осем ученици (в групи по двама) в различни аспекти от STEM
 • Получавате разработени стъпка по стъпка уроци, инструкция за учителя, упражнения, а за завършено и цялостно преживяване в класната стая – има допълнително опционално съдържание, включващо дейности, концепции, история и любопитни факти
 • Онлайн платформата съдържа съдържание за учителя, девет 90-минутни урока и два отворени групови проекта, които обучават учениците на кодиране и електроника
 • Всеки следващ урок е базиран и надгражда предишния, давайки възможност на учениците да приложат вече усвоените умения и познания
 • Учениците получават и  engineering logbook (работна тетрадка) в която записват своя прогрес по време на работата

Гаранция

12 месеца