Описание:

  • Сглобете модела според инструкциите в комплекта.
  • Конструкторът представлява ръчна манивела, която при въртене генерира електричество.
  • С генерираното електричество могат да бъдат захранени светодиод и модул за звук.
  • Комплектът е подходящ за деца и начинаещи, които искат да направят първи стъпки в изучаването и изграждането на електрически схеми.

Гаранция

12 месеца