Финансово предложение:

Виртуалната реалност е неразделна част от СТЕМ средата и ВОСКС:

Главната цел на STEM средата и в частност ВОСКС е подобряването на учебния процес чрез засилване на мотивацията на учениците за придобиване на нови знания. Виртуалната реалност е възможност, която отговаря не само на европейския модел на “HECC”, но се вписва изключително добре и в националната ни образователна система. Посредством виртуалната реалност се постигат основните цели на STEM средата и ВОСКС, а именно:

 • Цялостно решение за обединяване на физическата, дигиталната среда на учение, техническото оборудване и пространството в учебната стая;
 • Осигуряване и гарантиране на здравословни, безопасни и качествени условия за обучение в класната стая, които да предоставят привлекателна и мотивираща среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал;
 • С помощта на съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните изследвания у учениците, да се формират практически компетентности и умения, да се стимулира креативността и предприемаческия начин на мислене, мотивация за решаване на проблеми, включително да се стимулира ангажираността на учениците към теми, свързани със социалните и глобални предизвикателства;
 • Съчетаване на методите на преподаване с образователната среда за по-високи образователни резултати на учениците.

Какво е виртуална реалност?

Виртуалната реалност е компютърно създадена симулация на триизмерна среда, която наподобява или представя обективната физическа действителност. Това е технология, която позволява на потребителя едновременно да наблюдава и да си взаимодейства активно и целенасочено със симулираната среда, която може да е въображаема или натурална реалност.
Илюзията за реалност се свързва преди всичко със зрителното възприемане на триизмерното изображение. Когато се включат и действията с ръцете посредством контролери за лява и дясна ръка, това дава възможност не само да наблюдаваш средата, но и активно да си взаимодействаш с нея. Ученикът става част от заобикалящия го виртуален свят, в който той може:

 • Да се разхожда, разглежда и изследва, изцяло потапяйки се в симулираната средата;
 • Да борави с наличното оборудване във виртуалния свят, правейки реални действия със своите ръце и по този начин да предизвиква различни действия, реакции и взаимодействия с виртуалната среда;
 • Да създава и променя виртуалния свят чрез действието на ръцете си, да решава казуси, да създава, твори и експериментира.

Виртуалната реалност е няколко нива над добавената реалност, давайки повече свобода, действие, активност и реално усещане за действие. Основополагащата разлика е, че при добавената реалност ученикът е пасивен наблюдател, а във виртуалната реалност е активен участник.

Какви са преимуществата на виртуалната класна стая?
Преимуществата за учебното заведение са в различни аспекти. Обобщаваме ги в четирите основни целеви групи за STEM и ВОСКС:

 • За училището: Всяко едно учебно заведение често трябва да прави компромис между различни критерии за вземане на решения: стойност на оборудване и софтуер, достъпност, изисквания, ефективност и ползи. Виртуалната класна стая (VR клас) е възможност, която в най-голяма степен съчетава трите важни фактора:
  • минимални разходи за внедряване и поддръжка;
  • ефективно използване на наличното техническо оборудване;
  • минимални базисни компетенции при боравенето от страна на учителя;
  • ученикът е активен участник, той е концентриран, мотивиран и с по-добра усвояемост на учебния материал;
  • безопасна и контролирана среда на ученика при реализирането на опити;
  • независимо от бюджета и възможности на училището, всяко едно от тях ще има добре оборудвани виртуални кабинети с нулева стойност за поддръжка.
 • За учителя: Боравеното с виртуална реалност в класната стая изисква минимални технически познания и компетенциите от страна на учителя, същевременно надгражда преподаването и дава неограничени възможности в онагледяването на учебното съдържание. Всеки учител, който преподава с VR клас, ще има свободата да избира неговата стая да бъде:
  • кабинет по формални, приложни или природни науки;
  • дестинация в историческа епоха;
  • конкретно място по света;
  • изследователска лаборатория;
  • работилница.
 • За учениците: Преимуществата, ползите и възможностите пред ученика във виртуалния свят са изключително големи.
  Тук ще подчертаем, че за ученика реалният свят винаги трябва да е на първо място и най-важен, но виртуалния свят също има своите плюсове:

  • всяка нова технология привлича внимание, желание и повишава мотивацията на ученика към придобиване на знания;
  • възможността за реално потапяне в темата на урока, което повишава концентрацията и ефективността за усвояване на материала;
  • възможност за практическо тестване на своите познания, умения и компетенции в безопасна и контролирана среда;
  • да бъде част от процеса, решението или епохата;
  • да даде свобода на своята креативност и иновативност, изследователско мислене;ю
  • възможност да имплементира и реализира свои собствени идеи във виртуалния свят и това да му даде по-голяма увереност в реалния.

Какво е необходимото техническо оборудване за VR клас?

 • Очила за виртуална реалност: Виртуалните очила Oculus Quest 2 са създадени да се адаптират към движението на тялото на ученика, позволявайки му да работи, твори и експериментира във виртуалния свят без компютър или конзола. Oculus Quest 2 са очила с един от най-бързия процесор и дисплей с най-висока резолюция от 1832 х 1920 пиксела на всяко око. Посредством тях ученикът има яснотата и комфорта да разкрие всеки детайл и изживее виртуалността като реалност оставайки фокусиран без значение дали се движи ли стои на едно място.
 • Контролери за дясна и лява ръка: Подобрените Touch контролери за дясна и лява ръка имат отлична ергономия и интуитивни контроли, които транспортират движенията на ръцете на ученика директно във виртуалния свят. Именно те дават възможност свободно да боравиш и взаимодействаш със цялата заобикаляща среда във виртуалността. Контролерите са приспособени за дясна и лява ръка, което дава възможност на ученика реално да усеща своите ръце във виртуалния свят. Всяко едно движение или действие с конкретната ръка в реалния свят е движение и действие на тази ръка във виртуалния.
 • Компютър: Настолният компютър или лаптопа дава възможност изображенията и дейностите, които извършва ученика с VR очилата и контролерите за ръце, да се визуализират пред останалите. Посредством тях всеки един може да наблюдава дейността, която извършва ученика във виртуалната среда. Препоръчителните минимални изисквания за компютър са: процесор – 4 ядра; видеокарта – UHD с поддръжка на резолюция 4К или еквивалент; оперативна памет – 16GB; твърд диск – 512GB SSD или еквивалент; мрежа – LAN Gbit, Wi-Fi; операционна система – предварително инсталирана версия на Microsoft Windows или еквивалент.
 • Проектор или TV екран: Проекторът или TV екранът позволява изображенията и дейностите от VR очилата, които вече са визуализирани на компютъра да се покажат не само на учителя или ученика, който работи с компютъра, но и пред целия клас или аудитория. Благодарение на това целият клас може да вижда това, което прави ученикът. Препоръчителните минимални изисквани за проектор са: да поддържа Full HD 1920×1080 резолюция; технология на прожектиране: LCD, LED или DLP.
  Препоръчителни минимални изисквания за TV екран са: да има HDMI порт.
 • Целият комплект включва:
  • Очила Oculus Quest 2;
  • Touch контролери за лява и дясна ръка;
  • Протектор за учениците с очила;
  • Зарядно за очила;
  • Комфортна кутия.
Гаранция

24 месеца

Срок за доставка

30 работни дни