Описние:

 • Проектиран за 65 инчова Smart дъска.
 • Състоисе от две по 120 х 175 см бели дъски, едната е от които е фиксирана, а другата е плъзгаща се.
 • Възможно е да се използва едновременно бялата дъска и Smart дъската.
 • Има опция за заключване, тогава двете бели дъски могат  да се използват едновременно.
 • От съображениея за безопастност трябва да се монтира както към пода, така и за стената.

STEM Революлиция:

 • 1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление:
  • Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
  • Отеделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
 • Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците  да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно.
 • Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуравят гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
 • 2. Интегрирана ИКТ технология:
 • Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на едни бутон.
 • Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
 • 3. Сътрудничество:
 • Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност  за собственото си обучение.
 • Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
 • 4. Организация и съхранение:
 • STEM пространствата се нуждаят от б0гато оборудване за учениците, като и стените могат  да бъдат проектирани с множество елементи.
 • Осигурете лесен достъп по време на урока.
Гаранция

24 месеца

Размери

127 х 357 см