Описание:

 • Ultimate 2.0 има много добро управление на мотори и е съвместим с Arduino и Raspberyy Pi, така че да могат да се направят различни сложни конструкции!
 • Комплектът Ultimate 2.0 може да бъде програмиран с блоков визуален език, но и чрез Arduino IDE или Rassberry Pi средите.
 • Има възможност за едновременно управление на до 10 сервота, 8 DC мотора, 4 стъпкови мотора и 4 интерфейса за достъп до данните от различни типове сензори.

Съдържание:

 • 1 бр. MegaPi_MegaPi V1.0 – основния контролер.
 • 1 бр. Me Shutter V1.0.
 • 4 бр. Megapi Encoder/DC Motor Driver.
 • 2 бр. 25mm DC Encoder Motor 9V/185RPM.
 • 1 бр. Megapi Shield for RJ25 V1.0.
 • 1 бр. Me 3-Axis Accelerometer and Gyro Sensor V1.2.
 • 2 бр. MegaPi Acrylic Bracket.
 • 3 бр. 25mm DC Encoder Motor Cable.
 • 1 бр. Me Ultrasonic Sensor.
 • 1 бр. Me Line Follower V2.2.
 • 1 бр. Me Adapter.
 • 1 бр. 25mm DC Encoder Motor 9V/86RPM.
 • Роботът върви с 6 х АА батерри, които НЕ са включени в комплекта!
Гаранция

12 месеца