Описание:

  • Състои се от желязно U- образно ядро и две намотки, върху тях има изолирани проводници, показващи посоката на навиване.
  • Всяка от тях има два края, които могат да бъдат свързани както последователно, така и успоредно.
  • За демонстриране структурата и принципа на работа на електромагнита.
Гаранция

2 години