Описание:

След като са сглобени, микроконтолерните платки могат да бъдат програмирани с нашата собствена среда за разработка Блоктину. Това става по два начина – с блоково програмиране или с писане на код на езика C. Има и трета възможност, като се ползва средата Ардуино.

 1. Първият комплект Стартер ЕДУ се състои от:
  • Основна платка Тинузавър с микроконтролер ATtiny85 на нея (1 MHz, 8-bit RISK CPU, 8KB Flash, 512B RAM, 512B EEPROM) заедно с всички електронни компоненти за стабилната му работа, батерия и конектор за програмиране;
  • Допълнителна платка тип Shield LEDx2 с 2 свеодиода и резистори към тях;
  • Допълнителна платка тип Shield EDUx3IO със светодиод, фоторезистор, бутон  бъзер (зумер), както и два резистора;
  • Сглобяема дървена стойка/поставка за сглобените платки и проекти;
  • USB програматор USBasp с кабел.
 2. Втория комплект поялник с инструменти се състои от:
  • Поялник 5V 8W с USB кабел и метална стойка;
  • Тинол 1mm / 16g;
  • Адаптер USB, 5V 2A;
  • Гъбичка за почистване;
  • Секачи за кабели.

Курсове: