Описание:

  • Той е надграждане на вече усвоение зниания и умения от предишните етапи.
  • Най-важното, което този комплект добавя е серво мотора и по-точно работата с механични системи.
  • Друго допълнение е сензора на Хол, с които изследваме магнетизма и неговото приложение в науката и практиката.

Примерен опит:

  • Автоматизирана система за контрол на достъп (тип паркинг) с бариера управлявана от серво мотор, магнитен сензор с ефект на Хол, звукова и светлинна сигнализация и бутон за управление режимите на работа.

Основни дейности:

  • 1) Сглобяване на двете електронни платки – една с микроконтролер (микропроцесор) и друга със сензор на Хол, звук, индикация и управление на серво мотор.
  • (2) Усвояване на знания и умения по програмиране, математика, физика и др., за да изпълняват определени от нас функции решаващи някакви конкретни проблеми.
  • (3) Работата по практически ориентирани проекти е основния видим резултат, който участниците постигат по време на курса.
    • Проектите могат да бъдат както индивидуални така и екипни, но при всички случаи биват представяни пред аудитория, като част от работата в клас.

Гаранция

6 месеца