Цена:

  • Цената варира от от 530.00 лв. до 910.00 лв. в зависимост от броя местата (брой артикули включени в комеплекта)

Описание:

  • Това са поялници, захранващи устройства, кабели,тинол, измервателни уреди и мн. др. инструменти и консумативи.
  • Докато комплектите са индивидуални пособия за всеки ученик, инструментите и материалите в Тинузавър Лаб са за постоянна употреба от всички ученици.
  • Размера на този комплект е в зависимост от избраната опция при покупка, подсигурява от 6 до 13 работни места.

Съдържание:

  • 1 бр. Тинузавър Лаб – Класна стая x8+.
Гаранция

6 месеца