Описание:

 • Това е най-популярния продукт на Тинузавър, който се ползва от хиляди ученици в България и по света.
 • Комплекта се състои от 3 електронни платки за сглобяване, като едната е с микроконтролер (вид микропроцесор).
 • Другите две са с входно-изходни устройства включително сензори.
 • Комплектът включва и USB програматор, както и сглобяема дървена стойка за готовите платки и проекти.

Примерен проект:

 • Алармена система със сензор за светлина, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа и др.
 • Може да бъде изпълнен в няколко варианта с различни сензори – светлинен, PIR и др.

Основни дейности:

 • (1) Сглобяване.
  • Всички платки от комплектите Тинузавър трябва да бъдат сглобени – запоени с поялник, от всеки един от участниците в курса.
  • Това се прави много лесно с помощта на нашите подробни упътвания, на няколко етапа през учебната година.
 • (2) Усвояване на знания и умения по програмиране, математика, физика и др.
  • Сглобените вече платки могат да бъдат програмирани, за да изпълняват определени от нас функции решаващи някакви конкретни проблеми.
  • Усвояват се знания и се придобиват умения необходими за решаването на тези проблеми.
 • (3) Работа по проекти.
  • Работата по практически ориентирани проекти е основния видим резултат, който участниците постигат по време на курса.
  • Проектите могат да бъдат както индивидуални така и екипни, но при всички случаи биват представяни пред аудитория, като част от работата в клас.

Техническо описание и съдържанаие:

 • Съдържание:
 • 3 бр. Електронни платки за сглобяване, като едната е основната микроконтролерна, а другите две допълнителни са с входно-изходни устройства както цифрови така и аналогови.
 • Технически параметри:
  • Основната платка е с популярния микроконтролер ATtiny85 на фирмата Microchip. Платката има бутон, конектор за програмиране и сокет за батерия, както и батерия.
  • Първата допълнителна платка наречена LEDx2 е с около 8 компонента, като основните са 2 бр. светодиоди – червен и зелен.
  • Втората допълнителна платка наречена EDUx3IO е с около 10 компонента,  като основните 3 са бял ярък светодиод, фоторезистор и бъзер.
  • Към комплекта е включен USB програматор за качване на програмите от компютъра на платката.
  • Към комплекта е включена и дървена поставка/стойка за по-удобна работа по проектите.

 

Гаранция

6 месеца