Описание:

 • Това е най-популярния продукт на Тинузавър за учениците от 4. до 6. клас, който се ползва от стотици ученици в България и по света.
 • Комплекта се състои от електронна платки за с микроконтролер (вид микропроцесор), на която има разположени различни електронни компоненти.

Примерен проект:

 • Алармена система със сензор за светлина, звукова и светлинна сигнализация, бутон за управление на режимите на работа.

Основни дейности:

 • (1) Сглобяване.
  • Платката от комплекта Тинузавър Кидс.Микро трябва да бъде сглобена – запоени с поялник, от всеки един от участниците в курса.
  • Това се прави много лесно с помощта на нашите подробни упътвания, в началото на курса.
 • (2) Усвояване на знания и умения по програмиране, математика, физика и др.
  • Сглобените вече платки могат да бъдат програмирани, за да изпълняват определени от нас функции решаващи някакви конкретни проблеми.
  • Усвояват се знания и се придобиват умения необходими за решаването на тези проблеми.
 • (3) Работа по проекти.
  • Работата по практически ориентирани проекти е основния видим резултат, който участниците постигат по време на курса.
  • Проектите биват представяни пред останалите ученици, като част от работата в клас.

Техническо описание и съдържание:

 • Съдържание:
  • 1 бр. Електронна платка за сглобяване с микроконтролер.
  • Входно-изходни устройства както цифрови така и аналогови.
 • Технически параметри:
  • Платката е с популярния микроконтролер ATtiny85 на фирмата Microchip.
  • Платката има 2 бр. светодиоди – червен и зелен, фоторезистор, бъзер и бутон.
  • Има също конектор за програмиране и сокет за батерия, както и батерия.
  • Към комплекта е включен USB програматор за качване на програмите от компютъра на платката.
  • Към комплекта е включена и дървена поставка/стойка за по-удобна работа по проектите.

Гаранция

6 месеца