Описание:
  • Целта на играта е да се редят специфични фигури, зададени само със силуетите си, като се използват всичките седем плочки и то така, че да не се застъпват.
  • Играта подпомага развитието на въображението, логическото и пространственото мислене при децата, концентрацията и координацията ръка – око.
  • Подходяща е за деца на възраст над 3 години, като няма горна граница, тъй като с нея могат да играят дори у възрастни
  • Играта може да се ползва по много начини – с по-малки деца за научаването на цветовете и формите, с по-големи за редене не фигурите по съответните схеми, а в по-късен и етап и с редене не фигурите само по изображенията на силуетите.

Съдържание:

  • Седемте плочки на класическия вариант на играта.
  • Дървена основа.
  • 20 бр. Карти, които от едната страна изобразяват различни силуети, а от другата страна схемите, по които са наредени.
Гаранция

12 месеца