Описание:

  • След това те могат да разширят своето познание, като добавят по-сложни механизми като предавки и зъбци, както и функционален двигател.
  • Комбинирайте базовия набор от прости и моторизирани механизми с въвеждащата учебна програма за прости и моторизирани механизми и учебната програма за усъвършенствани задвижвани машини и имате всички дейности, блокове, елементи и ресурси за изграждане и изследване на машини и механизми в реалния живот по практичен, ангажиращ начин.
  • Комплектът включва 396 технически елемента за създаване на широк спектър от модели, които обхващат понятия като сили и движение, измерване, енергия и структура.
  • Учениците проектират и конструират модели, чието поведение наблюдават и премислят въз основа на своите открития.
  • Чрез конструиране на моделите в групи, учениците се фокусират върху конкретна част от модела, подобрявайки  уменията си за сътрудничество и комуникация.
  • Образователните решения се основават на утвърдена образователна теория, че децата учат по -добре и помнят повече чрез практически опит.

Гаранция

24 месеца