Съдържание:

  • Съдържа триъгълна призма, 3 различни огледала /вдлъбнато, изпъкнало и плоско/ и 2 лещи.
  • Всички елементи се поставят на стойки.
Размери (см.)

∅ 5,5

Гаранция

2 години