Описание:

 • Говорещият клипборд е с възможност за 40 сек. звукозапис.
 • Лесни за използване контролни бутони.
 • Говорещият клипборд е забавен за използване и лесен за комуникация с картинки, оставяне на съобщения, проверка на знания и въвеждане на задачи.
 • Незаменим помощник на логопеда и ресурсния учител при въвеждане  на  системи за алтернативна комуникация при деца, които използват ПЕКС или друга система за алтернативна комуникация с картинки. Можете да го използвате в ресурсния кабинет, в училище и у дома.
 • Подходящ за деца с разстройства от аутистичния спектър, езикови и говорни нарушения, умствена изостаналости, обучителни трудности и множество увреждания.
 • Говорещият клипборд е пластмасов и с размер А5
 • Работи с 3 х ААА батерии, които не са включени в комплекта.

Идеи за използване:

 • Примерни задачи и ситуации
 • Лесна система за алтернативна комуникация – включете важни думи от ежедневието.
 • Азбука – научете азбуката с картинка и правилно произношение на звука
 • Математика – подпомага визуалното и слухово възприемане на упражнения по алгебра и геометрия, удобен е за илюстриране на математически таблици.
 • Приказки – направете всяка детска приказка с картинки и звук.
 • Песнички – запишете и разучете детска песен по куплети.
 • Система за избор със символ, снимка и звук – какво искам да правя, да ям.
 • Комуникационен паспорт – съдържа информация за ползвателя придружена с текст и символи или снимки.
 • Нови думи със символи, снимки и правилно произношение – според програмата за работа с детето.
 • Нови категории със символи или снимки – според програмата за работа с детето.
 • Дневна програма с картинки, символи или снимки – програма за училище, за дома, за урока.
 • Последователност – задачи или конкретна дейност разделена на стъпки.

 

 

 

Размер

формат А5

Производител

TTS

Гаранция

12 месеца