Описание:

  • Да го програмира според предназначението, така че да може да се свързва и синхронизира с другата.

Съдържание:

  • Светофар за коли.
  • Светофар за пешеходци.
Гаранция

6 месеца