Описание:

  • Да го програмира според предназначението, така че да може да се свързва и синхронизира с другата.

Съдържание:

  • Светофар за пешеходци.
  • Управляващ модул за пешеходния светофар.
Гаранция

6 месеца