Описание:

  • Оборудване, адаптирано към ученици в напреднала фаза на обучението по химия, снабдено с необходимите елементи за провеждане на повече от 80 практики по:
    • Лабораторни техники, Киселини, основи и соли, Кислород и оксиди, Водород, Вода, Азот и неговите съединения, Въздух, Хлор и неговите съединения, Въглерод и неговите неорганични съединения, Химично равновесие, Химични процеси, Въглеводороди,
  • Алкохоли, Алдехиди и въглеродни хидрати, Органични киселини и мазнини, Синтетични материали, Химична кинетика, Редокс реакции, Химичен анализ.
  • Материалът е поставен в две рециклируеми пластмасови кутии с размери 700 x 450 x 180 мм .
Гаранция

24 месеца