Описание:

 • Различните нива с зелено, жълто и червено илюстрират текущата сила на шума.
 • Ако шумът е прекалено силен, светофарът ще светне в жълто или червено.
 • С възможност и за аларма при достигане на нива над приемливото.

Съдържание:

 • 1 бр. Сигнален уред за измерване на шума.
 • 1 бр. Зарядно устройство.
 • Нива на шума:
  • Ниво 1: 40 – 50 dB.
  • Ниво 2: 50 – 65 dB.
  • Ниво 3: 65 – 80 dB.
  • Ниво 4: > 80 dB.
 • Размери: 47 х 14.5 х 6.5 см.

Настройка:

 • Включете уреда. Първоначално ще свети в червено за 3 секунди, а след това започва
  да свети в зелено.
 • Всеки път, когато промените настройката на алармата, ще свети в червено за 2 секунди и
  след това ще премине в зелено.
 • Изберете силата на звука, като завъртите бутона Volume.
 • Изберете настройка на звука според дадената ситуация.
 • Ниво 1 – Безшумна работа.
 • Ниво 2 – Тиха ситуация за преподаване.
 • Ниво 3 – Нормална ситуация на преподаване.
 • Ниво 4 – Работа в екип.
Гаранция

12 месеца

Материал

Пластмаса

Размери

49,5 х 26 х 8 см.