Описание:

  • Това устройство може да поддържа 4 серво мотора , 4 DC мотора и 7 сензора, които използват RJ11 телефонни жакове за лесно свързване.
  • Централното устройство е проектирано да се монтира върху всякакви строителни блокове на Lego и Fischertechnik и съдържа вътрешна акумулаторна батерия
  • Пакетът включва над 400 градивни блока (тухли), двигатели, сензори и задвижващи механизми.
  • Пакетът се предлага с готови дейности, които подхранват и вдъхновяват креативността и въображението на децата.
  • Програмирането се извършва със средата за програмиране Arduino.
  • Съвместимите сензори могат да се използват в приложения за физически изчисления, така че децата да могат да изучават и разбират основни физически величини.
  • В допълнение към сензорите, включени в пакета, централното устройство може да бъде свързано към всички сензори от серията PlanetX.
  • Пакетът съдържа множество сензори и модули като LED, потенциометър, сензор за влажност на почвата, ултразвуков сензор за разстояние, сензор за удар, сензор за проследяване на линия.

Гаранция

24 месеца