Описание:

 • Експериментите могат да се извършват или от учители, или от самите ученици в часовете по физика, биология или химия.
 • Той е идеален и за демонстриране на експерименти в университети, конференции и научни фестивали.

Експериментите:

 • Експерименти за получаване на лотосов ефект.
 • Хидрофобни повърхности за манекени.
 • Хидрофобни повърхности върху дърво и камък.
 • Хидрофобни повърхности върху текстил.
 • Хидрофилни повърхности: „невидимо мастило“ върху стъкло.
 • Устойчиво на надраскване покритие върху дърво.
 • Нанопокритие за противопожарна защита.
 • Електрическа проводимост на стъклото чрез индий калаев оксид.
 • Фотокатализа с титанов оксид.
 • Ферофлуиди в магнитното поле.
 • Разделяне на плътността с ферофлуид.
 • Идентифициране на колоидите чрез ефекта на Тиндал.
 • Производство на наномащабно злато.
 • Механизъм на паметта – движения на атома в наноразмерността.
 • Плюене на огън с малки частици.
 • Суперхидрофобия.
Гаранция

24 месеца