Описание:

  • Може да намери приложение при изучаване на законите на електричеството и принципите на работа на полупроводниковите компоненти.
  • Тази платка няма да се използва по време на занятията свързани с програмиране.
  • Този комплект може да бъде ползван дори само за придобиване на сръчности и опит при запояването, така че успеха/неуспеха от сглобяването му не е от решаващо значение, за да продължим напред.
  • Сглобяването на тази платка по време на Курс Тинузавър е опционално и зависи от времето с което разполагаме, уменията на конкретната група и нуждите на курса.

Съдържаание:

  • 1 бр. Мултивибратор.
Гаранция

6 месеца