Описание:
  • Черепа се състои от 3 части
  • Челюстта е подвижна, с пружина, може да се извади
  • Горните и долните крайници също могат да бъдат извадени
  • Мускулната система е добре онагледена
  • Със стойка
  • Скелета е в реални размери с височина 170см

Съдържание:

  • 1 бр. модел “Скелет на човек с мускулна система”
Гаранция

12 месеца

Размери

Височина – 170 мс