Описание:

 • Можем да го използваме за изграждане на проект като машина – интелигентен репелент за насекоми , еко-оранжерия, монитор за ниво на водата в рибарници и други, от които можем да научим модерно земеделие и да програмираме и изследваме повече възможности за приложение на информационните технологии в селското стопанство.

Съдържание:

 • 1 бр. IoT:bit Internet WIFI платка за разширение за micro:bit.
 • 1 бр. Rainbow LED.
 • 1 бр. PIR сензор.
 • 1 бр. Сензор DS18B20.
 • 1 бр. DHT11 сензор.
 • 1 бр. Sonar:bit (сензор за разстояние).
 • 1 бр. Сензор за влажност на почвата.
 • 1 бр. Сензор за ниво на водата.
 • 1 бр. OLED екран.1 x EF92A 180° серво.
 • 1 бр. Мicro USB кабел.
 • 1 бр. Джъмперни проводници.
Гаранция

24 месеца