Описание:

  • mBot2 използва CyberPi, образователен микроконтролер с възможност за комуникация в мрежа, вградени сензори  и др
  • Роботът е подходящ за ученици и студенти, както и за класните стаи и часовете, свързани с роботика, програмиране и STEM, така и за самостоятелна работа вкъщи
  • mBot2 може да бъде програмиране както с Scratch базиран блоков визуален език, така и с често използвания в роботика Python

Съдържание:

  • 1 бр. mBot2
Гаранция

12 месеца