Описание

  • 10 х математически везни
  • 20 х тежести за всяка везна
  • Устойчива материя
  • Подходящи за екипна работа

Образователни ползи

  • Мотивация
  • Работа с нови и интерактивни инструменти

Брой

10

Производител

TTS

Гаранция

12 месеца