Съдържание:

 • Комплектът съдържа оборудване и ресурси за научни експерименти при изучаване на електрическите процеси и постояннния магнетизъм.
 • В отделението електростатика се съдържат ресурси за опити върху електрическия заряд и неговото поведение.
 • В секцията магнетизъм има всичко необходимо, за да се изследват свойствата на постоянните магнити.
 • Основният фокус е върху експериментите за изследване на потока на тока и на основните видове електрически вериги.
 • По – сложните експерименти позволяват да се изследват ефектите на електричния ток.

Могат да се извършат 23 експеримента върху следните теми:

 • I. Електричество
  • Демонстрация на електричен заряд;
  • Ефекти на електричния заряд;
  • Сили между електричните заряди;
  • Електрични вериги;
  • Електрическа проводимост на твърди и течни вещества;
  • Източници на напрежение;
  • Последователно свързване на ел. вериги;
  • Успоредно свързване на ел. вериги;
  • Топлина и магнетизъм, възникващи от електричния ток;
  • Принцип на работа на електрическия звънец на вратата;
  • Принцип на работа на електрическия двигател.
 • II. Магнетизъм
  • Ефектът на магнетизма върху веществата;
  • Пренос на магнитни ефекти;
  • Магнитни сили;
  • „Плаващи“ магнити и принцип на привличане и отблъскване;
  • Магнетизиране на желязна жица;
  • Разделяне на магнит на две части;
  • Демонстрация на магнитни полета;
  • Модел на компас.
Размери

53 х 40 х 15

Възрастова група

11+ г.

Гаранция

2 години