Описание:

 • Изработен е в Европа от здрав и издръжлив материал, което позволява употребата му 20 години
 • Съдържа оборудване и ресурси за основни експерименти в областта на Термодинамиката
 • Опитите позволяват както измерване на специфични температури, така и изследване поведението на телата при промяна на температурата
 • Разглеждат се процесите на изпарение, кипене и кондензация
 • Изследват се още излъчването, отражението и абсорбцията на топлинна енергия
  • топлинно лъчение, кондукция и конвекция
 • Този комплект обхваща следните основни закони на физиката:
  •  Законът на Бойл
  • Законът на Гей-Люсак
  • Законът на Фурие
  •  Законът на Стефан-Болцман
  • За осъществяването на някои експерименти е необходимо захранване от 6V (не е включено в комплекта)
 • Към комплекта се осигурява наръчник на БЪЛГАРСКИ език с подробни задачи и експерименти за лабораторна работа
 • Съдържанието на комплекта и опитите, които могат да се извършат, са съобразени с учебната програма на учениците от пети до дванадесети клас
 • Експерименти:
  •  1 Модел на термометър
  •  2 Измерване на температура
  • 3 Нагряване и охлаждане
  • 4 Температурни промени в течностите
  • 5 Температурни промени в газовете
  • 6 Температурни промени в твърдите тела
  • 7 Топлопроводимост в твърди тела
  • 8 Топлопроводимост в течности
  • 9 Биметален термометър
  • 10 Топлинно излъчване
  • 11 Отразяване на топлинно излъчване
  • 12 Абсорбция на топлинно излъчване
  • 13 Топлинен поток – конвекция
  • 14 Температура на сместа
  • 15 Специфична топлина на водата
  • 16 Специфична топлина на твърдите тела
  • 17 Изпарение и кондензация
  • 18 Дестилация
  • 19 Изпарение
  • 20 Използване на топлинната енергия

Съдържание:

 • 1 бр. комплект “Топлина”
Гаранция

12 месеца

Размери

53 х 40 х 15 см