Описание:

  • Kitt дава възможност на децата да работят самостоятелно, като се ангажират с робота, за да събират доказателства за своя напредък.
  • Приобщаването и достъпността са в основата на дизайна на Kitt
  • Учителите могат да персонализират всеки Kitt към нуждите на неговия потребител чрез регулиране на силата на звука и яркостта, пълен контрол на тактилната обратна връзка и използване на гласови указания
  • Kitt включва брайлова клетка на централния бутон за лесна употреба
  • Kitt се вързва към компютър, чрез USB кабел (предоставен) или докинг станция. Учителите могат да пускат аудио, видео и графични файлове директно върху дисплея на робота. След това те могат да се преглежда и/или прослушат, реакциите на своите ученици като се използват контролите намиращи коремчето на Kitt
  • Аудио запис – учащите могат да записват аудио отговор директно на Kitt
  • Снимки – учащите могат да изавършат работата си на ръка (изработване, рисуване, писане в книга или мини дъска и т.н.) и да използват Kitt, за да снимат работата си.
  • Видеозапис – Ако дейността е по-динамична, като свирене на инструмент, изавършване на научен експеримент или ако обучаемият трябва да „покаже и разкаже“, може да бъда направен и видеозапис.

Помощни материали:

Гаранция

12 месеца