Описание:

 • Това е комплект от визуални материали на тема Анатония на човека, включващи следните 9 ламинирани табла:
  • Костна система.
  • Мускулна система.
  • Мъжка полова система.
  • Женска полова система.
  • Ендокринна система.
  • Ухо.
  • Око.
  • Храносмилатена система.
  • Нервна система.
Гаранция

24 месеца