Описание:

  • В допълнение към сортирането по различни критерии, тази игра подпомага изграждането на изчислителни умения, разпознаване на цветове и фини двигателни умения.

Съдържание:

  • 30 бр. елемети за сортиране
  • 1 бр. ръководство за дейности със забавни игри за подреждане (ЕN език)
Гаранция

12 месеца