Описание:

  • Електролиза е физикохимичен процес, при който при преминаване на електрически ток през разтвор се получава отделяне върху електродите на съставните части на разтвореното вещество или на други вещества, получени при вторични реакции.
Размери

16 х 12 х 12

Гаранция

2 години