Важно:

 • Срок за доставка 10 работни дни!

Описание:

 • Този учебен комплект включва всички необходими компоненти за първи в електрониката и програмирането.
 • С комплекта може да реализирате многжество модели и проекти следвайки практическото ръководство (на англисйки език).

Съдържание:

 • 1 x UNO R3 board
 • 1 x RFID reader module
 • DS1302 clock module
 • 1 x 5v step motor
 • 1 x Step motor 2003 drive board
 • 10 x Green LED
 • 10 x Yellow LED
 • 10 x Red LED
 • 2 x Rocker switch
 • 1 x Flame sensor
 • 1 x LM35 sensor module
 • 1 x Infrared receiver
 • 3 x Light dependent resistors
 • 1 x Remote controller
 • 1 x Breadboard
 • 4 x Push button (with four cap)
 • 1 x Buzzers
 • 1 x Piezo sounders
 • 1 x Adjustable resistor
 • 1 x 74hc595
 • 1 x 1 digital tube
 • 1 x 4 digital tube
 • 1 x 8*8 Dot matrix digital tube
 • 1 x 1602/I2C module
 • 1 x DHT11 Temperature and humidity module
 • 1 x Relay module
 • 1 x Sound module
 • 20 x Dupont line (20cm)
 • 30 x Bread board cable (15cm)
 • 1 x Water sensor
 • 1 x USB cable (57cm)
 • 1 x PS2 Joystick
 • 10x 1K resistors
 • 10 x 10k resistor
 • 10 x 220R resistors
 • 1 x 4 * 4 keypad module
 • 1 x 9g Sero(25cm)
 • 1 x RFID card
 • 1 x RGB module
 • 2 x Jump cap
 • 1 x 2.54 Pin head
 • 1 x 9V Battery DC Jack

Връзки:

Гаранция

12 месеца

Тегло

1 кг.