Пъзел „Азбука“

 • Съдържа 5 самостоятелни двустранни пъзела – общо 60 парчета;
 • Въвежда и отработва всички букви от азбуката, като илюстрира отношението „буква-звук“;
 • Включен диск, даващ възможност за игра с пъзелите на компютър, както и разпечатване на самите пъзели с цел о
 • цветяване
 • Подходящ за игра „родител – дете и „учител-дете“, но и за работа в група;
 • Изработен от подсилени материали с оглед активната работа с групи деца в детската градина и/или училище.

Образователният пакет дава богати възможности за интерпретация и за работа върху реч, език и мислене. Специално подготвен (буква върху буква – картинка върху картинка), подпомага обяснението, че буквата е символ за звук. Достатъчния брой разнотипни предмети (по хоризонтала) предполагат по-внимателно и съсредоточено търсене и проговаряне на думата на ум и на глас.

 

Пъзел „Смятанки“

 • Съдържа 5 самостоятелни двустранни пъзела – общо 36 парчета
 • Въвежда и отработва цифрите от 1 до 9, като илюстрира отношението предмет/брой/число;
 • Включен интерактивен диск, даващ възможност за игра с пъзелите на компютър, както и разпечатване с цел оцветяване
 • Подходящ за игра „родител – дете“, „учител-дете“ но и за работа в група;
 • Изработен  от подсилени материали с оглед активната работа с групи деца в детската градина и/или училище

Под формата на занимателна игра се илюстрира отношението предмет/брой/число, но се работи и върху количество (сума, разлика), без да акцентира изрично върху това.

Пъзелите са разработени за активна работа по пресмятане и комбинаторика, като в основата са поставени количествени отношения, с възможности за варианти. Чрез работата с пъзелите се онагледяват отношенията по-голямо/по-малко и се проследява процесът мислене и верният математически резултат. Пъзелите са подходящи за паралелна игра (родител-дете, възпитател – дете), но и за работа в група. Чрез тях децата не само се обучават, но и се забавляват, като същевременно се дават възможности за интерпретации и адаптиране според възможностите на групата. Предназначени са за ползване от най-ранна възраст (4+), но са подходящи за ползване и обучение и в ранна училищна възраст. С помощта на пъзелите децата получават повече пространство за личен експеримент и натрупван ценен опит при решаване на задачи.

 

 

Размери

45 х 45 х 8 см.

Тегло

1,300 кг

Производител

Център за творческо обучение

Гаранция

12 месеца