Описание:

 • Комплект включва повече от 20 модула като зумер, сензор за светлина, серво, ултразвуков сензор, OLED и т.н
 • Всички модули Crowtail имат стандартни 4-щифтови конектори, така че е лесно да ги включите в основната платка.
 • Ръководството на англисйки език ще ви помогне с идеи и решения за реализицията на много и различни проекти

Съдържание:

 • 1 бр. Crowtail-Base Shield for Micro:bit
 • 1 бр. Crowtail-LED(Yellow)
 • 1 бр. Crowtail-LED(Green)
 • 1 бр. Crowtail-Buzzer
 • 1 бр. Crowtail-Switch
 • 1 бр. Crowtail-Touch Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Collision Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Light Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Moisture Sensor
 • 1 бр. Crowtail-PIR Motion Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Ultrasonic Ranging Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Linear Potentiometer
 • 1 бр. Crowtail-Temperature&Humidity Sensor
 • 1 бр. Crowtail-Relay
 • 1 бр. Crowtail-9G Servo
 • 1 бр. Crowtail-RTC
 • 1 бр. Crowtail-OLED
 • 1 бр. Crowtail-IR Receiver
 • 1 бр. Infrared Remote Control
 • 1 бр. DC motor
 • 1 бр. USB Cable

Връзки:

Гаранция

12 месеца