Описание:

  • Използвайте азпознаване на цвят, форма и цифри на децата
  • Също така може същевременно да изграждате фината моторика на децата.

Съдържание:

  • 1 бр. комплект “Сови за броене”
Гаранция

12 месеца