Описание:

 • С Gigo Water Power Mini 2.0 децата ще научат за хидравличната мощност и как тя използва принципите на налягането на въздуха и водата, предлагайки на децата шанса да учат, докато се забавляват както у дома, така и на открито!
 • Това се постига чрез натрупване на големи количества вода за разлика във височината от продължаване на свободния воден поток.
 • Кинетичната енергия може или да се използва директно на място (напр. водни мелници), или да се преобразува в електрическа енергия или други, които я съхраняват, така че накрая да може да се транспортира на дълги разстояния.
 • Във водния цикъл на Земята енергията идва главно от слънцето, което изпарява, т.е. повдига (в атмосферата) големи количества вода.
 • Експлоатацията на енергията в този цикъл се извършва чрез използването на водноелектрически проекти (язовири, язовири, затворени водостоци, хидротурбини, генератори, евакуационни канали).

Съдържание:

 • Скутер.
 • Пръскачка.
 • Реактивна кола.
 • Водни пистолети.
 • Скоростен състезателен автомобил.
 • Съдържа 60 части.

Гаранция

24 месеца