Описание:

  • Системата е достатъчна за провеждане на 20 урока по 40 минути

Съдържание:

  • Учебник с упражнения за учениците.
  • Книга за учителя (електронен файл).
  • Умна електронна обучителна система Smart Manual Web Service.
  • Видео инструкция за сглобяване.
  • Експериментални модели за сглобавяне – 20 (16 модела+4 креативни творби).
  • Компоненти – 155.
Гаранция

24 месеца